מערכות טיפול במים

תכנון מערכות למחזור מים

תמונה3תכנון

תכנון המערכת כולל תכנון צנרת, משאבות, אמצעי סינון, מפרידי שמן, חשמל ועוד.
תכנון על פי דרישת הלקוח בהתאם לתקנים.
אישור תוכניות ע"י מהנדסי החברה.
ייעוץ להגשת תוכניות לאישור הרשויות.
מרכיבי המערכות
משאבות להגברת לחץ, משאבות טבולות וכד'.
מפריד שמן דלק בנפחים ובספיקות הנדרשים.
מסנני מים מקרונים
משאבות להוספת כלור בתהליך
מיכלי איזון/ השקטה ע"פ הצורך
צנרת הולכת בקטרים שונים
מערכת התראת גובה שמן במפריד.
תא דיגום.
מערכת חשמל ופיקוד והתראה.
תכנון בכפוף:
תקנות המשרד להגנת הסביבה
הוראות משרד הבריאות
חוק החשמל