פרויקטים אחרונים

שי כהנא

תכנון מערכות דלק

תכנון-תשתיות-דלק1תכנון מתקנים ומערכות בתחום מערכות דלק כולל תכנון צנרת, משאבות, חשמל ועוד.
תכנון על פי דרישת הלקוח בהתאם לתקנים.
אישור תוכניות ע"י מהנדסי החברה.
הכנת כתבי כמויות ע"ב תוכניות.
שלבי העבודה
1. ניתוח צרכים

2. אפיון המערכת / המתקן

3. אומדן תקציבי

4. תכנון ראשוני ומפורט

5. הכנת תוכניות לאישור הגורמים השונים לרבות מפקחי העבודה

6. ליווי הבניה

תחנות דלק לתדלוק רכב
מערכות סולר לגנרטורים
מסופים למילוי מיכליות כביש
מערכות לתדלוק מטוסים
מערכות לתדלוק כלי שייט
מערכות לתדלוק כלי רכב משוריינים וכלי צמ"ה