צור קשר עכשיו

  שם

  טלפון

  כתובת מייל

  נושא

  פרויקטים אחרונים

  פיקוח

  פיקוח

  שלבים עבודה

  פגשת עבודה ותאום מול הלקוח לתאום תהליכי העבודה.

  קבלת תוכניות ומפרטים לביצוע.

  קביעת לו"ז.

  תאום עבודה ופיקוח מול קבלן הביצוע.

  בדיקת כתב הכמויות ואישור למול התוכניות.

  פיקוח העבודה בשטח.

  בדיקה ואישור חשבונות.

  ריכוז תכולה ובניית תיק מתקן.