צור קשר עכשיו

שם

טלפון

פרויקטים אחרונים

איכות הסביבה

איכות הסביבה
ביצוע סקרים בתחנות דלק ובמתקני דלק

ישום הדרישות הרגולטוריות בתכנון מתקנים חדשים או בשיפור קיימים

ניתוח הנתונים .

ניהול מערכות איכות .

ליווי פרויקטים בשטח.

ייעוץ מקצועי.