צור קשר עכשיו

  שם

  טלפון

  כתובת מייל

  נושא

  פרויקטים אחרונים

  איכות הסביבה

  איכות הסביבה
  ביצוע סקרים בתחנות דלק ובמתקני דלק

  ישום הדרישות הרגולטוריות בתכנון מתקנים חדשים או בשיפור קיימים

  ניתוח הנתונים .

  ניהול מערכות איכות .

  ליווי פרויקטים בשטח.

  ייעוץ מקצועי.